flaitbanner

Levering av tolketjenester og simultant tolkeanlegg i Murmansk

russianorway_RUVR

Du kan bestille tolketjenester pr. time (min. 3 timer), for en hel arbeidsdag eller for en lengre periode. Prisene gjelder oppdrag innenfor Murmansk By. Ved oppdrag utenfor Murmansk By blir reisetiden belastet med 50 % av vanlig timesats. Kostnader for kost og losji må betales av kunden.

Prisene forutsetter konsekutiv tolking på vanlig nivå. Kompliserte oppdrag, simultan tolking osv. på forespørsel.

Følgende språk kan tilbys:
Russisk-norsk, norsk-russisk

Russisk-svensk, svensk-russisk
Russisk-engelsk, engelsk-russisk
Russisk-tysk, tysk-russisk

Russisk-finsk, finsk-russisk

Russisk-fransk, fransk-russisk

 

Flait / Murmansk Business Support disponerer et mobilt anlegg for simultantolking med 2 kanaler (55 mottakere, kan utvides med ytterligere 55)