flaitbanner

Turistvisum til Russlad: Utstedelse gjennom et russisk konsulat / vår konsulatsservice

russia-noevegion-murmantourism

Når du har fått invitasjon (bookings bekreftelse / voucher) kan du søke visum hos ett av de to russiske konsulatene i Norge (Oslo og Kirkenes) eller i det landet hvor du bor.

Du kan enten gjøre det selv eller gi FLAIT Group / Interflait oppdraget til å ta seg av saken.

Dersom du gjør det selvbruker anbefaler vi å bruke de russiske visumsentrene:


Grev Wedels Plass 4, 0151 Oslo

Tel +47 23962122, e-post: info@ifs-norway.com

Havneveien 5 / Postboks 9915 Kirkenes
Tlf.: +47 23962122, e-post: kirkenes@ifs-norway.com

I Kirkenes behandles søknader fra personer som er bosatt i Nord-Norge (dvs. alle fylker som ligger nord for Nord-Trøndelag). Dessuten utsteder de vanligvis visa for bl.a. grupper som reiser til Russland via Kirkenes.

FLAITs visumservice i Kirkenes og Oslo

Gjennom vårt søsterselskap Interflait AS i Kirkenes og vår representant i Oslo kan vi levere inn din visumsøknad, betale ekspedisjonsgebyret og hente passet når visumet er klart. Etterpå kan vi sende passet til deg. I Kirkenes er det også mulig å hente det ferdige passet på kontoret (før transporten som du har bestilt henter deg/dere på Kirkenes Flyplass). I Oslo kan det avtales levering til utlevering på Gardermoen Lufthavn.

Prosedyren er den samme uavhengig om du skal ha turist- eller forretningsvisum. Det er noen ekstra aspekter å ta hensyn til når det gjelder forretningsvisum.

Slik går du fram når du søker visum gjennom oss:

1. Du laster ned et visumsøknadsskjema fra vår webside. Du fyller ut dette elektroniske formularet og signerer det. En detaljert veiledning finner du her på vårt nettsted.

2. Du tar ett passbilde som festes til søknadsskjema.

3. Skrev ut og legg ved invitasjonen (bekreftelse / voucher) som du har mottatt per epost.

4. De russiske konsulatene krever også at man viser fram en kopi av en gyldig reiseforsikring (med søkerens navn og forsikringens utløpsdato.

5. Sist men mest viktig: du henter fram passet ditt – for å få russisk visum må du sende inn ditt originale pass slik at visumet kan bli klebet inn i passet. Passet må være gyldig minst 6 måneder etter din utreisedag fra Russland.

Det anbefales sterkt å sende dokumentene som verdisending slik at de er sporbare.

 

Mail Boxes Etc 238,

Att. Visumservice FLAIT

0028 Oslo

OBS: Det finnes også et «Visumservice AS» i Oslo som ikke er tilknyttet vårt firma. Unngå forvekslinger, bruk kun adressen som vi oppgir her, selv om den kan se for noen «litt merkelig» ut – men den er korrekt

 

Adressen for behandling i Kirkenes er:

IFS (Det russiske visumsenter)

att. Interflait AS

Postboks 235

9915 Kirkenes

 

Det anbefales sterkt å sende dokumentene som verdisending slik at de er sporbare.
Vennligst ikke ta kontakt med våre servicepartnere direkte når du har spørsmål om visa, innlevering, fakturering osv. Ta alltid kontakt først med FLAIT Group (hvis ikke annet er avtalt) slik at vi er orientert. Vi fakturerer visumstjenesten samtidig med kostnaden for din invitasjon.

Jo tidligere du sender inn dokumentene desto tidligere blir visumet ditt klart. Behandlingen hos konsulatet kan ikke begynne før de har fått alle dokumenter som trenges.

Du kan i en viss grad selv bestemme hvor raskt du vil ha visumet ditt levert fra konsulatet.

Vanlig behandlingstid er 4-10 arbeidsdager. Men hvis det haster kan du få et turistvisum i løpet av et døgn (såfremt alle dokumenter mottas før kl. 9 – 10; dette må alltid avtales individuelt pr. telefon med oss) – mot at du betaler en ekspressavgift. Hastebehandling er bare mulig for turistvisa
Når du beregner behandlingstiden for ditt turistvisum må du ta hensyn til postgangen – det kan tar litt tid innenfor Norge hvis man bruker Postens vanlige tjenester. Konsulatet kan ikke begynne behandlingen før ALLE dokumenter er på plass.

Når visumet er klart sender vi pass og visum tilbake til deg. Som nevnt tidligere kan vi organisere henting av dine dokumenter på vei til Russland i Kirkenes. Gjennom vår representant i Oslo kan du avtale – ved siden av vanlig forsendelse – levering på døren, til Sentralstasjonen eller til Gardermoen Lufthavn dersom du ønsker det.

Vi kan ikke garantere at konsulatet ekspederer visumsøknad innen den ønskede tidsfristen og kan ikke gjøres ansvarlig for problemer og merkostnader som resulterer av dette. Det samme gjelder forsinkelser på grunn av postgangen. Vi kan bare love at vi gjør alt vi kan slik du får ditt visum så snart som mulig.

 

FLAIT Groups visumtjeneste koster Nkr 450 pr. visumsøknad. Prisen inkluderer ved siden av innlevering, henting og innbetaling av konsulatsgebyret også en sjekk om alt er fylt ut riktig før din søknad går til konsulatet. Det er mulig å bestille ekspressbehandling etter avtale.

I tillegg kommer gebyret som konsulatet og visumsentret tar for å utstede visum og bearbeide søknaden:

  • Nkr 590 for et turistvisum med vanlig behandlingstid.
  • Tilleggsgebyr for ekspressbehandling: Nkr 315.

Tilbakesending av ferdigbehandlet pass (rekommandert): Pr. sending Nkr 200

Levering til Sentralstasjonen eller Gardermoen Lufthavn i Oslo eller Kirkenes Lufthavn: Pr. sending Nkr 250

info