flaitbanner

Turistvisum til Russland: Generell informasjon

виза-в-Россию

For å kunne reise som turist til Russland trenges det et visum. Et turistvisum utstedes av et russisk konsulat på grunnlag av en bekreftelse at man har bestilt og betalt et hotellrom hos en godkjent russisk turoperatør (for enkelthetens skyld i det følgende betegnet som «invitasjon»). Det finnes to russiske konsulater i Norge: i Kirkenes og Oslo. Invitasjoner / bekreftelser fra FLAIT Group gjelder også hos russiske konsulater i andre land.

Det utstedes flere typer visa, de mest vanlige er:
– visum for en turistreise
– visum for en forretningsreise
– visum for et privat besøk

I det følgende finner du informasjon om veien til å få et turistvisum.
Et turistvisum kan søkes for maks. 28 dager. Det er mulig å bestille 2 visa samtidig, de kan imidlertid ikke kombineres til et sammenhengende opphold.
Du må regne med å bruke 2-3 uker for å få et turistvisum ved vanlig behandlingstid. Dette inkluderer tiden som trenges for å lage invitasjon og sende den sammen med pass og andre dokumenter til konsulatets visumsenter. Vanligvis trenger konsulatet en uke (i noen tilfeller opp til 10 arbeidsdager for å lage et turistvisum.

Det er mulig å framskynde det hele gjennom å betale en ekspressavgift. Et ekspress turistvisum kan du få i løpet av 1 til 3 dager.

Gjennom FLAIT Group kan du få følgende visum service:

1. Invitasjon for en turistreise (dvs. bekreftelsen at man har bestilt og betalt et hotellrom for det aktuelle tidsrommet)
Invitasjonen får du tilsendt pr. epost. Du kan også få tilsendt originalinvitasjon dersom du ønsker det.
Med dette dokumentet kan du gå til konsulatet / konsulatets visumsenter (i Oslo eller Kirkenes) og levere inn en visumsøknad. Du kan også bruke et reisebyrå eller visumagent til å gjøre denne jobben.

En «invitasjon» for et turistvisum koster Nkr 195.

2. Hvis du ikke vil gå selv til konsulatet / visumsentret kan vi gjennom vårt norske søsterselskap Interflait AS i Kirkenes eller vår representant i Oslo gjøre dette for deg.

Denne tjenesten koster Nkr 450 pr. visumsøknad. Prisen inkluderer ved siden av innlevering, henting og innbetaling av konsulatsgebyret også en sjekk om alt er fylt ut riktig før din søknad går til konsulatet. Det er mulig å bestille ekspressbehandling etter avtale.

I tillegg kommer gebyret som konsulatet og visumsentret tar for å utstede visum og bearbeide søknaden: Nkr 590 for et turistvisum med vanlig behandlingstid. Tilleggsgebyr for ekspressbehandling: Nkr 315.
Den totale prisen for et visum består altså av tre deler:

– Kostnaden for invitasjonen som sendes per epost (pluss eventuelt forsendelse av originaler til utlandet for forretningsreiser)
– Kostnaden for å ekspedere papirene dine til konsulatet og hente det ferdige visumet. Denne utgiften kan du spare hvis du gjør jobben selv og har god tid.
– Kostnaden hos konsulatet / visumsentret

Eventuelt: Tillegg for ekspressbehandling og korrigering av feil under behandlingen
Forbehold:
Vær oppmerksom på at FLAIT Group ikke kan ta ansvar for behandlingstiden hos konsulatet og ikke kan garantere ovenstående opplysninger om behandlingstider. Vi kan heller ikke gi garanti for at man får visum til Russland, det er kun konsulatet som avgjør dette og kan avslå en søknad uten begrunnelse. De kan også kreve at man skaffer tilleggsdokumentasjon, for eksempel kvitteringer som viser at hotellbookinger og andre reisebookinger virkelig er betalt. I tilfelle avslag må alle gebyrer likevel betales.

Husk at en «turistinvitasjon» er en bekreftelse på bestilt og betalt hotellopphold på de steder man ønsker å besøke – fusker man med dette kan det medføre alvorlige konsekvenser for alle involverte parter.
Alt dette høres mer komplisert ut enn det egentlig er. Dessuten er reglene enklere enn for russiske turister til Norge: russere som skal reise til Norge må personlig avlevere fingeravtrykk på et norsk konsulat / visumsenter. Russland har så langt ikke innført dette kravet for besøkende fra Norge og andre vestlige land.

Neste skritt: invitasjon

info